Kata-Kata (Hashim Yaacob)

Maksud Sajak

Rangkap

Maksud

1

Apabila dihina, janganlah kita berdiam diri. Kita seharusnya mempertahankan diri dengan membalas balik kata-kata tersebut.

2

Jika kita ditengking atau dicerca, kita janganlah berdiam diri. Sebaliknya kita perlu mempertahankan diri.

3

Martabat dan kedaulatan negara kita harus dipertahankan dengan kebijaksanaan. Kita berpidato atau berhujah dengan spontan.

4

Negara kita mencapai kemerdekaan bukan melalui kekerasan, sebaliknya kerana kepintaran kata-kata di meja rundingan.

5

Penyajak menyeru semua anak muda supaya bijak berkata-kata jika mereka inginkan kehidupan mereka terbela.

Tema

Kebolehan berkomunikasi secara lisan amat penting dalam kehidupan. Dengan kebijaksanaan berkomunikasi, seseorang itu dapat mempertahankan diri daripada dihina oleh orang lain.

Persoalan

i. Kepentingan bijak berbahasa untuk mematahkan hujah lawan. Kemahiran berhujah membolehkan seseorang mematahkan hujah lawan dengan mudah.

ii. Kepentingan menggunakan bahasa dengan baik. Kesantunan bahasa dapat membentuk jati diri bangsa dan menjulang nama negara.

iii. Bahasa merupakan imej sesebuah bangsa dan negara. Kebijaksanaan berbahasa membolehkan kita memartabatkan bahasa dan mendaulatkan negara.

iv. Kemerdekaan yang diperoleh menerusi rundingan. Sejarah membuktikan negara kita merdeka menerusi rundingan bukannya melalui peperangan.

Bentuk

i. Separuh terikat.

ii. Terdapat lima rangkap.

iii. Baris-baris ayat dan rima akhir.

· Rangkap 1 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaaa.

· Rangkap 2 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaaa.

· Rangkap 3 terdapat 4 baris ayat. Rima akhirnya aaaa.

· Rangkap 4 terdapat 2 baris ayat. Rima akhirnya aa.

· Rangkap 5 terdapat 3 baris ayat. Rima akhirnya aaa.


Gaya Bahasa

i. Sinkope

Contoh : tak.

ii. Anafora

Contoh : kita merdeka.

iii. Bahasa istana

Contoh : anakanda.

iv. Asonansi – pengulangan vokal ‘a’

Contoh : Pertahankanlah maruah kita.

v. Aliterasi – pengulangan konsonan ‘t’

Contoh : Janganlah kita diam tak terkata.

vi. Epifora

Contoh : kita.

Nilai

i. Nilai kebijaksanaan

Bijak dalam berkata-kata dan berhujah.

ii. Nilai rasional

Sentiasa sedar jika ingin kehidupan lebih terbela, kita harus pandai berkata-kata.

iii. Nilai tanggungjawab

Bertanggungjawab mempertahankan diri apabila dicerca.

iv. Nilai keberanian

Berani mempertahankan diri dengan membalas kata-kata pihak lawan.

Pengajaran

i. Kita hendaklah bijak berkata-kata dan berhujah.

ii. Kita perlulah berani mempertahankan diri dengan membalas kata-kata pihak lawan.

iii. Kita mestilah mempertahankan maruah diri kita apabila dihina.

iv. Kita mestilah memelihara martabat bangsa dan kedaulatan negara kita.


terima kasih kerana sudi membaca